Zdravljenje

Smo vodilni strokovnjaki za psihoterapijo izgorelosti

Raziskave so pokazale, da spreminjanje delovnih okoliščin in raznovrstna izobraževanja za preprečevanje izgorelosti (tehnike sproščanja, tehnike za obvladovanje stresa …) nimajo dolgoročnega učinka, če posameznik obenem ne prejema ustrezne psihoterapevtske pomoči. Tudi zdravila simptome le omilijo, ne odpravijo pa motnje.

Zato smo oblikovali pristope, ki so prilagojeni vzrokom in simptomom, s katerimi se srečujejo ljudje, ki izgorevajo ali pa so že izgoreli, pa tudi tisti, ki so delovno izčrpani. Izhajajo iz teoretičnih spoznanj o tej motnji in iz raziskovalnih spoznanj strokovnjakov Inštituta za razvoj človeških virov

Psihoterapija

Psihoterapevtski proces je usmerjen na prepoznavanje in preoblikovanje vzrokov za izgorevanje. Spreminja odnos do sebe (labilno samopodobo s storilnostnim samovrednotenjem, notranje zapovedi in neustrezne meje) ter odnos z okoljem (pričakovanja, nerecipročnost odnosov). 

Psihoterapija je seveda primerna tudi za kandidate za izgorevanje in za osebe na začetni stopnji izgorevanja, saj prispeva k ustrezni osebnostni rasti in spreminjanju tveganih osebnostnih značilnosti v varovalne. 

Raziskave in praktično terapevtsko delo z izgorelimi kažejo, da do trajnega uspeha pomaga predvsem dolgotrajna razvojno analitična psihoterapija.

Zakaj je pri izgorevanju potrebna psihoterapija?

Izgorevanje je povezano s samopodobo, ki je ni mogoče spremeniti  »z voljo«, s prijateljskimi pogovori ali s svetovanjem. Gre za temelje osebnosti, ki jih je mogoče spreminjati le v dolgotrajnem procesu, ki poteka ob pomoči strokovnjaka.

Zdravila

Zdravila (antidepresivi, anksiolitiki) lahko pomagajo ublažiti simptome izgorevanja in izgorelosti, denimo depresivne in anksiozne znake. Neželeni učinek antidepresivov pa je lahko tudi zniževanje ravni kortizola, zato obstaja možnost, da se pri osebah, ki doživijo adrenalno izgorelost, nekateri simptomi začasno okrepijo ali pa vztrajajo dlje, kot bi sicer. Pri tistih, ki izgorevajo, je raven kartizola povišana, tako da tega neželenega učinka ni pričakovati. Strokovnjaki priporočajo jemanje najmanjših možnih odmerkov zdravil.

Ker zdravila vplivajo le na simptome, ne pa tudi na vzroke, izgorelosti ne morejo »pozdraviti«. Zato je prva izbira psihoterapevtsko zdravljenje.