Analiza stanja

Da bi preprečili ali zmanjšali izgorelost in tudi delovno izčrpavanje, je treba najprej ugotoviti stanje v podjetju: kako močno so izčrpani in/ali izgoreli vodilni in drugi zaposleni ter raziskati prevladujoče vzroke, ki so pripeljali do tega. Te ugotovitve omogočajo izbrati ustrezne intervencije.

Testiranje vseh zaposlenih ali ustrezno izbranega vzorca ter usmerjeni intervjuji pokažejo, ali so menedžerji in zaposleni v dobrem psihofizičnem stanju, delovno izčrpani, deloholiki ali morda izgorevajo in kateri so morebitni prevladujoči razlogi za izčrpavanje. 

Na osnovi teh rezultatov in pogovora z zaposlenimi in vodilnimi je mogoče pripraviti analizo stanja v posameznem podjetju. Ta je izhodišče za izbiro ustreznih ukrepov.

Za testiranje v podjetju se lahko dogovorite po telefonu ali po elektronski pošti: 

Tel. +386 (0) 31 711 621
E-naslov:  info@institut.burnout.si

 

Testirate se lahko na povezavi:

Vprašalnik o izgorelosti