Sprožilne situacije

Naše vedenje in ravnanje vodijo ponotranjene zahteve staršev. Notranje prisile so ponotranjene zahteve staršev, ki se v določenih življenjskih in delovnih okoliščinah zbudijo in zatem vodijo naše vedenje.

Za človeka so najbolj stresne življenjske ali delovne okoliščine, ki so objektivno ali subjektivno podobne čustveno obremenilnim okoliščinam iz otroštva, v katerih so se oblikovale (ponotranjile) notranje prisile. Notranje prisile tudi povečajo čustveno ranljivost. Zato se človek nanje odzove s podobnimi občutki (tesnoba, krivda, sram, strah, občutek manjvrednosti ali nesposobnosti), kot se je v otroštvu. Ti občutki lahko človeka poženejo v deloholizem.

Vsebina notranje prisile (zahteva) zato določa, za katere psihološke okoliščine bomo ranljivejši oziroma jih bomo najhitreje doživeli kot moteče, in te lahko sprožijo izgorevanje.