Sprožilne situacije

Naše vedenje in ravnanje vodijo ponotranjene zahteve staršev. Notranje prisile so ponotranjene zahteve staršev, ki se vzbudijo v posameznih življenjskih in delovnih okoliščinah ter začnejo voditi naše vedenje.

Za človeka so najbolj stresne življenjske ali delovne okoliščine, ki so objektivno ali subjektivno podobne čustveno obremenilnim okoliščinam iz otroštva, v katerih so se oblikovale (ponotranjile) notranje prisile. Notranje prisile tudi povečajo čustveno ranljivost. Zato se človek nanje odzove s podobnimi občutki (tesnoba, krivda, sram, strah, občutek manjvrednosti ali nesposobnosti), kot se je v otroštvu. Ti občutki lahko človeka poženejo v deloholizem.

Vsebina notranje prisile (zahteva) zato določa, za katere psihološke okoliščine bomo ranljivejši oziroma jih bomo najhitreje doživeli kot moteče, in te lahko sprožijo izgorevanje.