Smo  inštitut  za psihoterapijo  in raziskovanje izgorelosti ter drugih duševnih motenj.

  

 

Začeli smo leta 2002 kot raziskovalna skupina, Inštitut za razvoj človeških virov, Ljubljana pa je kot zasebni zavod nastal spomladi leta 2005. 

Zdaj veljamo za vodilne strokovnjake na področju raziskovanja, psihološkega svetovanja in psihoterapevtskega zdravljenja ter izobraževanja za preprečevanje in zdravljenje sindroma izgorelosti.

Smo tudi zelo izkušeni strokovnjaki za zdravljenje duševnih in osebnostnih motenj, za pomoč in svetovanje pri težavah v medosebnih odnosih ter raznovrstnih čustvenih stiskah, ki jih prinaša življenje. Razvojno analitična terapija je dobrodošla tudi za vse, ki se sicer dovolj dobro spoprijemajo z izzivi, ki jih prinaša življenje, vendar želijo nadaljevati svojo osebno rast in zorenje.

 Svoje znanje ves čas nadgrajujemo z raziskovalnim delom, izsledke raziskav pa sproti predstavljamo in objavljamo v strokovnih publikacijah ter jih prenašamo v praktično delo. 

Znanje in izkušnje s predavanji, z delavnicami in s konzultacijami prenašamo na kolege, edukante in druge strokovnjake, ki delajo z ljudmi. Poleg tega je naš inštitut učna baza Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Naši strokovnjaki

Psihoterapija - strokovni vodja 


Dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih., psihoterapevtka


1980. leta je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Katedra za klinično psihologijo) in pridobila naziv univerzitetna diplomirana psihologinja, 2010 leta pa je v okviru iste fakultete  pridobila naziv doktorica psiholoških znanosti.

Je vodilna strokovnjakinja za raziskovanje in psihoterapevtsko zdravljenje sindroma izgorelosti v Sloveniji, svoje psihoterapevtskimi znanje povezuje z izsledki raziskav. Prav tako je zelo izkušena strokovnjakinja za zdravljenje motenj, ki so posledice težav na področju samopodobe, osebnih mej ter v medosebnih odnosih (depresija, anksioznost, mejne osebnostne motnje...). 

Zaključila je podiplomski študij iz psihoterapije v okviru Združenja psihoterapevtov Slovenije in in Medicinske fakultete v Ljubljani in pridobila  naziv psihoterapevt. Zaključila je tudi uvodni ter nadaljevalni študij skupinske analize pri Slovenskem društvu za skupinsko analizo. Zaključila je tudi študij Razvojno analitične psihoterapije. Je članica Združenja psihoterapevtov Slovenije, Slovenskega društva za skupinsko analizo in Psihoanalitičnega društva Slovenije.  

Objavila je številne članke, tako strokovne kot poljudne, je pa tudi pisateljica. 2007 leta je izdala knjigo Na visokih petah, igriv roman o stereotipih staranja in starosti.

e-naslov: Andreja Pšeničny

Družinska in zakonska terapija


Dr. Franc Osterman, spec. klin. psih., psihoterapevt


1972. leta je diplomiral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Katedra za klinično psihologijo) in pridobil naziv univerzitetni diplomiran psiholog. Specializacijo iz klinične psihologije je na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravil leta 1978.

V letih 1982/83 se je iz sistemske družinske in partnerske terapije izpopolnjeval pri prof. Y. Pelicier-ju na Medicinski fakulteti Necker–Enfant Malades, Univerze René Descartes (Paris 5), v Parizu. Naziv psihoterapevt je prejel leta 1987, naziv raziskovalec pa leta 1993.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelke za psihologijo je leta 1997 opravil magisterij, doktorsko disertacijo iz medosebnih odnosov v družinah oseb s shizofrenijo pa je na isti fakulteti obranil leta 2001.

Pregledne in znanstvene članke je objavljal v domačih in tujih strokovnih revijah. Ljubiteljsko se že vrsto let ukvarja z genealogijo.

e-naslov:Franc Osterman

Medicinska hipnoza, svetovanje


Mitja Perat,  terapevt medicinske hipnoze


Po zaključeni gimnaziji je več let delal z invalidnimi osebami. Te izkušnje ter zanimanje za funkcionalno povezanost med telesom in psiho so ga usmerile v izobraževanje iz  tuinologije, ki je eno od osrednjih področij tradicionalne kitajske medicine, ki jo je zaključil 2006 leta. 

Zaključil je tudi študij medicinske hipnoze pri prof. dr. Pajntarju in pridobil naziv terapevt medicinske hipnoze. Da bi nadgradil svoje znanje o psihični komponenti telesnih težav, se je leta 2008 vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer Psihologija.

V okviru Evropske zveze za letalsko psihologijo (EAAP) se specializira za strokovnjaka za človeški faktor. Je član Društva za medicinsko hipnozo Slovenije in Evropske zveze za letalsko psihologijo.

Decembra 2015 so na Kliničnem centru v Ljubljani izvedli prvo kirurško operacijo pod medicinsko hipnozo v Sloveniji.   Hipnozo pacienta, ki je nadomestila anestezijo,  je vodil Mitja Perat.  

e-naslov: Mitja Perat 

Svetovanje, izobraževanje


Barbara Pšeničny, študentka magistrske stopnje psihoterapije

 
Je študentka magistrskega študija Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in specializantka psihoanalitične psihoterapije.

V okviru Inštituta organizira izobraževalne programe - delavnice, samostojno pa tudi vodi nekatere delavnice, predvsem s področja izgradnje pozitivne samopodobe pri mladostnikih in odraslih.

Vključena je tudi v raziskovalno delo v okviru Inštituta. 

e-naslov: Barbara Pšeničny

Področja dela

 

Naš najpomembnejši strokovni kapital so lastne raziskave, izsledke pa sproti vključujemo v svoje psihoterapevtsko in svetovalno delo ter izobraževalne programe.

               
Raziskave

Lastno raziskovalno delo o sindromu izgorelosti povečuje najpomembnejši kapital našega inštituta – strokovno znanje. Izsledke objavljamo v strokovnih in poljudnih publikacijah ter na strokovnih srečanjih in jih sproti prenašamo v svoje praktično preventivno, terapevtsko in izobraževalno delo s posamezniki in podjetji.   


Psihoterapija

Naše storitve s področja psihoterapije in psihološkega svetovanja so namenjena odraslim – posameznikom in parom, ki želijo spoznavati, spreminjati in razvijati sebe ter svoje odnose z bližnjimi. Cilj tega procesa je odpraviti težave in motnje in tako povečati kvaliteto življenja.

Veljamo pa tudi za vodilne strokovnjake za psihoterapevtsko pomoč žrtvam izgorelosti.           


Medicinska hipnoza

Medicinska hipnoza je kompleksna in izrazito učinkovita psihološka intervencija, za katero je značilno stanjeprijetne sproščenosti, povečane usmerjene pozornosti in sprejemljivosti za sprejemanje izključno tistih sugestij, ki jih klient sprejema po vnaprejšnjem dogovoru s terapevtom medicinske hipnoze.    


Svetovanje

Svetovanje podjetjem je usmerjeno na prepoznavanje vzrokov za izčrpavanje zaposlenih ter izbiro ustreznih intervencij za preprečevanje izgorelosti (burnout) ali delovne izčrpanosti (wornout) ter za povečevanje zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih.


 Coaching

Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov.              


Človeški dejavniki

So transdiciplinarno znanstveno področje, ki se ukvarja z varnim in učinkovitim delovanjem organizacije, posameznika, učinkovito interpersonalno komunikacijo, odnosom med človekom in strojem (računalnikom, robotom), izobraževanjem, interveniranjem in promoviranjem kulture varnosti in učinkovitosti.                


Izobraževanje

Pripravljamo seminarje in delavnice za prepoznavanje, preprečevanje in zmanjševanje učinkov sindroma izgorelosti in delovne izčrpanost, kakor tudi take, ki so namenjeni osebnostni rasti ter povečevanju kvalitete življenja.

 

Pravni podatki

Uradni naziv:
INŠTITUT ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV,
1000 Ljubljana, Gasilska 19

Registracija:                         Reg. Sod. v Ljubljani, št. reg. vl. 1/44057/00,
DŠ:                                             67618057
Matična številka:              2190729
TRR v obliki IBAN:           SI56 1010 0004 6482 686 pri Banki Koper, Ljubljana

Vodstvo:
Direktor:                               Mitja Perat
Strokovni vodja:         dr. Andreja Pšeničny