Izgorelost - depresija

Izgorelost ali depresija

Depresivni in anksiozni znaki so simptomi sindroma adrenalne izgorelosti in ne motnja, ki nastane kot posledica izgorelosti. Od klasičnih depresivnih simptomov se simptomi izgorelosti razlikujejo tako po izvoru kot po sliki. Nerecipročni odnosih med študenti in učiteljih vodijo v izgorelost in ne v depresijo. 

Tudi raziskave potrjujejo, da pri izgorelosti in depresiji ne gre za isto motnjo. Raziskava Inštituta za razvoj človeških virov (2006–2007) je potrdila razlike med izgorelimi in depresivnimi osebami. Klinična praksa pa kaže, da izgoreli, naj so še tako izčrpani, želijo dobiti navodila, kako morajo narediti (delati), da bodo lahko znova delali.

Depresija

·       povišana raven bazičnega kortizola
·       nizka samopodoba in samovrednotenje
·       žalost, obup, apatija
·       nezadovoljstvo, nesreča
·       povišan strah
·       prezgodnje prebujanje
·       pritožbe: brezvoljnost, bolezni, nemoč
·       šibka vitalnost

Izgorelost

·       znižana raven bazičnega kortizola
·       labilna samopodoba in vrednotenje po dosežkih
·       jeza, agresija, tesnoba
·       nižja raven zadovoljstva
·       znižan strah
·       težave z uspavanjem
·       pritožba: manjša delovna sposobnost
·       zmerna vitalnost

Depresija

Stopnja izgorelosti: večja
Storilnostno samovrednotenje: večje
Deloholizem: manjši
Čustvena stabilnost: manjša
Odprtost: manjša
Vestnost: manjša
Zadovoljenost temeljnih potreb: večja
Zadovoljstvo z življenjem: manjše

Izgorelost

Stopnja izgorelosti: večja
Storilnostno samovrednotenje: večje
Deloholizem: večji
Čustvena stabilnost: manjša
Odprtost: večja
Vestnost: večja
Zadovoljenost temeljnih potreb: manjša
Zadovoljstvo z življenjem: večje

 Kortizol

Dobra polovica odraslih depresivnih pacientov ima povišano raven bazičnega kortizola, pri adrenalni izgorelosti pa je zaradi blokade osi HHA raven kortizola znižana. Med izgorevanjem pa je raven kortizola, tako kot pri depresivnosti, povišana.

Znižana raven kortizola pri izgorelosti se kaže s podobnimi znaki kot Adissonova bolezen: utrujenost, omotičnost pri vstajanju, ortostatična tahikardija, slabost … 

Pacientom z ortostatično tahikardijo večkrat (napačno) diagnosticirajo anksiozno motnjo, in sicer zaradi palpitacij srca, omotice, motenj koncentracije in pozornosti, pa tudi zato, ker ti pacienti navadno dosežejo povišan rezultat na vprašalniku anksioznosti (BAI). Ker do pomanjkanja kortizola pride pri obeh sindromih, lahko domnevamo, da se ortostatična tahikardija pojavlja tudi pri sindromu adrenalne izgorelosti.

 Samovrednotenje in samopodoba

Občutek manjvrednosti je povezan z depresijo, ne pa tudi z izgorelostjo. Izguba pozitivnega samovrednotenja in statusa je značilnejša za depresivne kot za izgorele osebe. Zdi se, da se izgorele osebe še naprej borijo za ohranitev svojega statusa in se doživljajo kot potencialni zmagovalci, depresivne osebe pa so se že vdale.

Za depresivno stanje je značilna negativna samopodoba. Nasprotno pa osebe, ki izgorevajo, dolgo ohranjajo razmeroma pozitivno samopodobo, čeprav je ta labilna. Če začne upadati samovrednotenje po dosežkih (angl. performance-based self-esteem), se začnejo truditi vse do izčrpavanja. Potreba po ohranjanju pozitivnega samovrednotenja in samopodobe utegne biti tudi motiv, ki pripelje do izgorelosti.