Izbira ukrepov

Šele ko poznamo vzroke, lahko izberemo najustreznejše ukrepe

Po opravljeni analizi stanja izgorelosti ter analizi psiholoških delovnih okoliščin v posameznem podjetju je mogoče izdelati sistem ukrepov za celotno podjetje ali vsaj za najbolj ogrožena delovna mesta.

Ukrepi

·       predlogi izboljšav psiholoških okoliščin dela na področju organizacije dela in komunikacijskih kanalov,
·       ozaveščanje zaposlenih o tem, kako lahko vsak med njimi pripomore k ustreznejšim psihološkim delovnim okoliščinam ter k boljšemu počutju na delovnem mestu (sovplivanje na okoliščine),
·       organizacija izobraževanj in delavnic (obvladovanje stresa, komunikacijskih veščin, sproščanja …),
·       svetovanje zaposlenim, ki izgorevajo.

V sistem ukrepov so vključeni tudi posebni ukrepi za menedžerje, ki navadno spadajo med najbolj ogrožene zaposlene.

Izobraževanje

Izobraževanje lahko pomembno zmanjša delovno izčrpanost, prispeva pa tudi k preprečevanju izgorelosti. Pripravljamo seminarje in delavnice za prepoznavanje, preprečevanje ter zmanjševanje učinkov sindroma izgorelosti in delovne izčrpanosti.

Za izdelavo analize stanja in programa ukrepov v podjetju  se lahko dogovorite telefonsko ali po elektronski pošti: 

+386 (0)31 711 621
info@institut.burnout.si

 

Delovno izčrpani

Da bi zmanjšali delovno izčrpanost, je treba spremeniti (objektivne in psihološke) delovne okoliščine ter zaposlenim omogočiti izobraževanje za pridobivanje ustreznejših znanj in veščin, kot so komunikacijske ali tiste za obvladovanje stresa. Če se delovna izčrpanost pojavlja samo v posameznih oddelkih, je treba ustrezneje organizirati in prerazporediti delo. V pomoč so tudi izobraževalni seminarji in delavnice za preprečevanje in zmanjševanje delovne izčrpanosti ter coaching.

 

 

Kandidati za izgorelost – deloholiki

Tudi deloholike, ki so (še) brez znakov izgorevanja, je priporočljivo usmeriti v svetovanje. Koristile jim bodo tudi delavnice za preprečevanje in zmanjševanje izgorelosti, prav tako izobraževanje in coaching. Izvajanje tovrstnih ukrepov za podjetje ne pomeni večjih dodatnih naložb, prispeva pa k boljši motiviranosti za delo ter k večji storilnosti brez posledic za zdravje zaposlenih, s čimer se povečujeta produktivnost in dohodek podjetja

 

 

Izgoreli

Zaposlene, ki izgorevajo, je treba usmeriti v psihološko svetovanje in psihoterapevtsko zdravljenje. Obenem je treba ugotoviti, ali je tak človek tudi objektivno preobremenjen – in skladno s tem spremeniti okoliščine. Ključen je individualen pristop k obravnavi zaposlenih, ki izgorevajo, saj so tudi sprožilne situacije in okoliščine, ki sprožijo izgorevanje, povsem individualne. V pomoč so tudi izobraževanja in delavnice za preprečevanje in zmanjševanje izgorelosti.