Izbira ukrepov

Šele ko poznamo vzroke, lahko izberemo najustreznejše ukrepe.

Po opravljeni analizi stanja izgorelosti v posameznem podjetju ter analizi psiholoških delovnih okoliščin je mogoče izdelati sistem ukrepov za celotno podjetje ali pa za najbolj ogrožena delovna mesta.

Ukrepi

·       predlogi izboljšav psiholoških pogojev dela na področju organizacije dela in komunikacijskih kanalov,
·       ozaveščanje zaposlenih o tem, kako lahko vsak med njimi pripomore k ustreznejšim psihološkim delovnim okoliščinam ter k boljšemu počutju na delovnem mestu (sovplivanje na okoliščine),
·       organizacija izobraževanj in delavnic (obvladovanje stresa, komunikacijskih veščin, sproščanja …),
·       svetovanje zaposlenim, ki izgorevajo.

V okvir sistema ukrepov so vključeni še posebni ukrepi za menedžerje, ki navadno spadajo med najbolj ogrožene zaposlene.

 Izobraževanje

Izobraževanje lahko pomembno zmanjša delovno izčrpanost, pomaga pa tudi pri preprečevanju izgorelosti. Pripravljamo seminarje in delavnice za prepoznavanje, preprečevanje ter zmanjševanje učinkov sindroma izgorelosti in delovne izčrpanosti.

Kontakt za izdelavo analize stanja in programa ukrepov v podjetju: 

Tel. +386 (0) 31 711 621
E-naslov: info@institut.burnout.si

 

Delovno izčrpani

Da bi zmanjšali delovno izčrpanost, je treba spremeniti (objektivne in psihološke) delovne okoliščine ter zaposlenim omogočiti izobraževanje za pridobivanje ustreznejših znanj in veščin, kot so komunikacijske ali tiste za obvladovanje stresa.  Če se delovna izčrpanost pojavlja le v posameznih oddelkih, je treba ustrezneje organizirati in prerazporediti delo. V pomoč so tudi izobraževalni seminarji in delavnice za preprečevanje in zmanjševanje delovne izčrpanosti ter coaching.

 

 

Kandidati za izgorelost – deloholiki

Tudi deloholike, ki so (še) brez znakov izgorevanja, je priporočljivo usmeriti v svetovanje, pa tudi v izobraževanje ter delavnice za preprečevanje in zmanjševanje izgorelosti ter coaching. Izvajanje tovrstnih ukrepov za podjetje ne pomeni večjih dodatnih investicij, prispeva pa k boljši motiviranosti za delo, večji storilnosti brez posledic za zdravje zaposlenih, s čimer povečuje produktivnost in dohodek podjetja

 

 

Izgoreli

Zaposlene, ki izgorevajo, je treba usmeriti v psihološko svetovanje in psihoterapevtsko zdravljenje. Obenem je treba ugotoviti, ali je tak človek tudi objektivno preobremenjen – in skladno s tem spremeniti okoliščine. Ključen je individualen pristop k obravnavi zaposlenih, ki izgorevajo, saj so tudi sprožilne situacije in okoliščine, ki sprožijo izgorevanje, povsem individualne. V pomoč so tudi izobraževanja in delavnice za preprečevanje in zmanjševanje izgorelosti.