Preprečevanje in odpravljanje

Da bi preprečili izgorelost in tudi delovno izčrpavanje, je najprej potrebno ugotoviti stanje v podjetju - kako močno so izčrpani in/ali izgoreli vodilni in zaposleni ter raziskati prevladujoče vzroke za to.  Nato je potrebno v skladu s temi ugotovitvami izbrati ustrezne intervencije.