Notranje prisile

Izgorevanje sprožijo dolgotrajne psihološke okoliščine dela ali življenja, ki so za posameznika čustveno podobne posameznim okoliščinam iz otroštva. Te doživlja kot še posebno stresne, čeprav se podobnosti navadno sploh ne zaveda, saj neposredno aktivirajo njegove notranje prisile.

Notranje prisile so ponotranjene zahteve in pričakovanja staršev

Notranje prisile so miselna in čustvena vsebina labilne samopodobe; odvisne so od samovrednotenja po dosežkih in so pravzaprav prisilna notranja (introjektna) motivacija. Gre za ponotranjene starševske zahteve. 

Prisilne motivacije vseh vrst so povezane s tem, kakšen želi biti človek v očeh drugih, da bi se počutil dober. Na drugi strani človek, zavzet za delo, pravi, da ga delo zanima, veseli, prevzame. Taka motivacija ne sili v deloholizem.

Glede na razloge za pretirano delo (deloholizem), ki so jih navajale izgorele osebe, smo jih razvrstili v štiri tipe prisilne notranje motivacije: narcistično, globoko odvisno, shizoidno in kompulzivno. 

Vsebine notranjih prisil, ki vodijo v pretirano angažiranje in deloholizem

(Pre)občutljivost na kritiko: Moji rezultat morajo biti vedno popolni in izjemni. 

(Pre)občutljivost na zavrnitve: Drugi morajo biti zadovoljni z mano.

(Pre)velika introvertnost: Delo mi omogoča, da obstajam.

Pretirana odgovornost: Opraviti moram vse delo.