Poslanstvo

V življenju je, tako kot na morju, brezvetrje zelo redko

 

V našem inštitutu se zavedamo, da se ljudje življenja ne igrajo, pač pa prav vsak dan »nosijo svojo kožo naprodaj«. Zavedamo se tudi, da niso nemočni otroci, ki bi v terapevtu iskali nekakšno mamo, ki bo skupaj z njimi tarnala in jih tolažila zaradi nemoči ali življenjskih krivic. To so odrasli ljudje s čustvenimi in kognitivnimi zmožnostmi, ki pa jih zaradi težav v osebnosti ne morejo uporabljati v polni meri.

Prepričani smo, da je naša naloga v tem, da jim pomagamo doseči tolikšno psihično ter zlasti čustveno stabilnost in prožnost, da bodo zmogli krmariti svojo barko po morju, ki mu pravimo življenje. To pa je le redko mirno; navadno je polno valov, občasno pa na njem besnijo tudi hude nevihte.

Prav zato je cilj sodelovanja med terapevtom in klientom doseči, da ta zmore vse uspešneje voziti skozi življenje. Ko postanemo dobri krmarji, lahko začnemo v tej vožnji uživati in se celo zabavati –  celo takrat, ko nas življenje sooča z zahtevnimi izzivi.

Takemu opolnomočenju pravimo tudi osebnostna rast.

V inštitutu  smo  tudi vodilni strokovnjaki za raziskovanje in psihoterapevtsko zdravljenje sindroma izgorelosti. Izsledke raziskav nam omogočajo globlje razumevanje vzrokov za to motnjo, zato jih sproti prinašamo v prakso ter jih povezujemo s psihoterapevtskimi ter psihološkimi znanji in izkušnjami. Na ta način lahko najbolje pomagamo ljudem, ki se srečujejo z izgorevanjam, kakor tudi z drugimi motnjami in težavami, doseči trajne spremembe v svojem doživljanju, samodoživljanju in delovanju. Cilj je občutek večjega zadovoljstva s sabo, višje samozaupanje in samovrednotenje  ter konstruktivnejši in bolj zadovoljujoči odnosi z bližnjimi in drugimi ljudmi. S tem pa dosežemo tudi boljšo skrb zase.