Poslanstvo

Tako kot na morju je tudi v življenju brezvetrje zelo redko

 

V našem inštitutu se zavedamo, da se ljudje življenja ne igrajo, pač pa prav vsak dan »nosijo kožo naprodaj«. Zavedamo se tudi, da niso nemočni otroci, ki bi v terapevtu iskali nekakšno mamo, ki bo skupaj z njimi tarnala in jih tolažila zaradi nemoči ali življenjskih krivic. To so odrasli ljudje s čustvenimi in kognitivnimi zmožnostmi, ki pa jih zaradi osebnostnih težav ne morejo uporabljati v polni meri.

Prepričani smo, da je naša naloga v tem, da jim pomagamo doseči tolikšno duševno ter zlasti čustveno stabilnost in prožnost, da bodo zmogli krmariti svojo barko po morju, ki mu pravimo življenje. To pa je le redko mirno – navadno je polno valov, občasno pa na njem besnijo tudi hude nevihte.

Prav zato je cilj sodelovanja med terapevtom in klientom doseči, da ta zmore vse uspešneje voziti skozi življenje. Ko postanemo dobri krmarji, lahko začnemo v vožnji uživati in se tudi zabavati – celo takrat, ko življenje pred nas postavi zahtevne izzive.

Takemu opolnomočenju pravimo tudi osebnostna rast.

V Inštitutu za razvoj človeških virov smo zato zbrani zelo izkušeni psihoterapevti. Z veliko znanja, razumevanja in posluha za čustvene ter življenjske stiske in ovire obravnavamo vsakega klienta kot edinstveno osebnost in ga podpremo pri razvijanju novih, učinkovitejših zmogljivosti, ki so potrebne za uspešnejše spoprijemanje z življenjskimi izzivi. Cilj je občutek večjega zadovoljstva s sabo, večje samozaupanje, boljše samovrednotenje ter konstruktivnejši in bolj zadovoljujoči odnosi z bližnjimi in drugimi ljudmi.