Stopnje izgorelosti - simptomi

Izgorevanje poteka v treh stopnjah, ki se razlikujejo po številu in intenzivnosti simptomov:

1. stopnja izgorevanja – izčrpanost,
2. stopnja izgorevanja – ujetost,
3. stopnja izgorevanja – sindrom adrenalne izgorelosti (SAI).

Ključni simptom izgorevanja je deloholizem oziroma pretirano angažiranje. Kronična utrujenost in odpor do dela še ne pomenita izgorelosti, ampak sta najpogosteje simptoma delovne izčrpanosti, ki je normalna posledica pretiranih delovnih obremenitev. Kadar pa sta povezana z deloholizmom, navadno kažeta na to, da človek izgoreva, da je torej kandidat za izgorelost.

 

 

 

 

  Znaki 1. stopnje izgorelosti (izčrpanost)


Izgorevanje prepoznamo po občutku kronične utrujenosti, ki ga kandidat za to motnjo presega s prisilno storilnostjo oziroma z deloholizmom.

Značilni sta tudi zmanjšana rezilientnost (prožnost, odpornost) in zanikanje slabega počutja.
Prva stopnja utegne trajati tudi do dvajset let.

Najznačilnejša simptoma sta deloholizem (in/ali pretirano čustveno angažiranje) in utrujenost.

Telesni znaki:

·       kronična utrujenost
·       bolečine
·       tahikardija
·       povišan krvni tlak
·       panični napadi
·       težave s prebavili
·       motnje spanja

Čustveni znaki:

·       tesnoba
·       razočaranje
·       frustriranost 
·       nemoč
·       razdražljivost
·       depresivni občutki

Kognitivni znaki:

·       duševna utrujenost
·       manjša prožnost in sposobnost prilagajanja spremembam

Vedenjski  znaki:

·       deloholizem
·       odmik od ljudi
·       zanikanje utrujenosti 
·       zanikanje osebnih meja
·       prednost imajo potrebe drugih 

 

  Znaki 2. stopnje (ujetost)

 

Občutek ujetosti spremlja velika izčrpanost, na katero se oseba pogosto odzove dejavno, z menjavo delovnega ali življenjskega okolja, vendar vanj prenaša stare notranje prisile in s tem tudi vzroke za nadaljnje izgorevanje

Značilni so še občutki krivde ter nihanje samopodobe med idealizacijo in razvrednotenjem. Narašča tako število znakov kot tudi njihova intenzivnost. Druga stopnja izgorevanja lahko traja tudi leto ali dve.

Najznačilnejša simptoma sta močan občutek ujetosti in nemoč, da bi kar koli spremenili.

Telesni znaki:

·       velika izčrpanost
·       bolečine
·       glavoboli
·       alergije
·       upadi energije (občasno zmanjšanje ravni kortizola)

Čustveni znaki:

·       občutek ujetosti
·       odpor do dela
·       idealizacija 
·       občutek krivde
·       jeza
·       samomorilne misli
·       želja po umiku

Kognitivni znaki:

·       nihanje samopodobe
·       težave s spominom in koncentracijo

Vedenjski  znaki:

·       deloholizem
·       čustveni izbruhi
·       cinizem
·       grobost
·       odtujevanje od bližnjih
·       zanikanje svojih potreb
·       menjava delovnega mesta ali življenjskega okolja

 

  Znaki 3. stopnje izgorelosti (sindrom adrenalne izgorelosti – SAI)

Stanje pred zlomom

V tretjo stopnjo uvrščamo stanje pred adrenalnim zlomom, ko so vsi simptomi na vrhuncu ter sam adrenalni zlom. Oseba  pred zlomom se navzlic simptomom trudi, da bi bila še naprej videti dejavna, vendar se ne more več prilagajati spremembam okoliščin. To stanje lahko traja nekaj mesecev.

Pred zlomom je značilno je nihanje med deloholizmom in izčrpanostjo, ki ga spremlja občutek vse večje razvrednotenosti (depresivnost).

Telesni znaki:

·       upadanje energije
·       slabša imunska odpornost
·       nespečnost

Čustveni znaki:

·       močna tesnoba in strah
·       razočaranje 
·       občutek odtujenosti
·       bes
·       sram
·       načrtovanje samomora

Kognitivni znaki:

·       težave s spominom
·       izguba občutka za čas
·       izguba motivacije
·       izguba smisla
·       izguba občutka varnosti
·       oteženo odločanje
·       nezmožnost prilagajanja spremembam

Vedenjski  znaki:

·       negativizem
·       izbruhi besa in joka
·       prekinitev stikov
·       nihanje med deloholizmom in izčrpanim mirovanjem

 

Adrenalni zlom

To je zadnja stopnja procesa izgorevanja, ko se zaradi funkcionalne blokade hipotalamusno-hipofizno-adrenalne osi (os HHA) v telesu zmanjša izločanje kortizola. Zato govorimo o sindromu izgorelosti osi HHA oziroma o adrenalni izgorelosti. Adrenalni zlom pomeni domala popolno izgubo energije, velik psihofizični in nevrološki zlom (blokada HHA osi), ki pogosto pripelje do hospitalizacije v psihiatrični ustanovi,

Adrenalni zlom pomeni veliko in dolgotrajno izgubo energije.

Telesni znaki:

·       upadanje energije
·       slabša imunska odpornost
·       nespečnost
·       upad ravni kortizola

Čustveni znaki:

·       močna tesnoba in strah
·       razočaranje 
·       občutek odtujenosti
·       globoka depresivnost
·       bes
·       sram
·       načrtovanje samomora

Kognitivni znaki:

·       težave s spominom
·       izguba občutka za čas
·       izguba motivacije
·       izguba smisla
·       izguba občutka varnosti
·       oteženo odločanje
·       nezmožnost prilagajanja spremembam

Vedenjski  znaki:

·       negativizem
·       izbruhi besa in joka
·       prekinitev stikov
·       nihanje med deloholizmom in izčrpanim mirovanjem

 


Adrenalni zlom se pogosto kaže skozi depresivne in/ali anksiozne simptome, lahko tudi resne telesne bolezni. Za to fazo sta značilna razočaranje in občutek razvrednotenosti.

Stanje adrenalnega zloma ponavadi traja par tednov, včasih do treh mesecev. Simptomi se lahko še nekaj let periodično vračajo, praviloma ob obremenitvah. Obdobje odpravljanja posledic po adrenalnem zlomu lahko traja več mesecev.

V prvih dneh po zlomu se simptomi povrnejo že ob najmanjši telesni ali čustveni obremenitvi. Najprej se kažejo kot nenadni upadi energije, ki jim sledijo še vsi drugi simptomi.

Pozneje so ti simptomi redkejši; navadno nastopijo ob stiku z obremenilno situacijo, ki je bila sprožilni dejavnik pri adrenalnem zlomu (podobno kot pri posttravmatski stresni motnji). 

Značilen je tudi izrazit odpor do prejšnjih življenjskih in delovnih situacij. Včasih, a precej redko, so posledice adrenalnega zloma trajne in pripeljejo do invalidske upokojitve. Razlog je lahko trajen velik upad delovnih sposobnosti zaradi kroničnega pomanjkanja kortizola, ovirano ali onemogočeno vzpostavljanje psihofizičnega ravnovesja ali pa kronična močna depresija.