Pohvale, pritožbe in predlogi NIB

Spoštovani,

Pripravili smo anketo, v kateri vas prosimo, da izrazite svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s svojo zaposlitvijo v NIB. Prosimo vas za čim bolj iskrene odgovore, saj ne iščemo pohval, temveč vaše iskreno mnenje. Le na ta način bomo lahko prepoznali vire morebitnih stisk, težav ali nesporazumov in jih skušali ustrezno popravljati. Prav tako pa želimo podpreti in še naprej razvijati tiste dela našega skupnega delovnega okolja, ki jih lahko imenujemo dobra praksa. Tako se bomo lahko drug od drugega učili, kako ustvarjati čim ustreznejše delovno okolje in delovno klimo.

Individualni podatki bodo znani izključno psihologinji, ki bo obdelovala rezultate in ki ni zaposlena v NIB, zato nikogar ne pozna. Vodstvu NIB bodo posredovani izključno skupni podatki na ravni enote in celotne organizacije, tako da je za zaupnost podatkov poskrbljeno v največji možni meri.

Poleg ankete pa vam je za izražanje vašega mnenja na razpolago tudi povsem anonimna Knjiga pohval, pritožb in predlogov, ki jih bomo pazljivo prebrali in skušali odgovoriti nanje.

Vnaprej hvala za sodelovanje.

 

Pohvale:

Pritožbe:

Predlogi:

 

Pošlji rezultat