Cenik

Vse storitve inštituta so samoplačniške.

 

Psihoterapija in psihološko svetovanje:

- uvodni razgovor (45 minut)                                                                           90 EUR
- individualna razvojno analitična psihoterapija (45 minut)         90 EUR
- individualna analitična psihoterapija (45 minut)                              90 EUR 
- individualna analitična psihoterapija (specializant)                        40 EUR 
- skupinska analiza (90 minut)                                                                         45 EUR
- družinska in partnerska terapija (90 minut)                                      140 EUR
- psihoterapija v tujem jeziku                                                                         120 EUR

Coaching:

- individualna obravnava (45 do 50 minut)                                          100 EUR       

Medicinska hipnoza: 

- individualna obravnava (45 do 50 minut)                                            90 EUR                             

Druge storitve:

- strokovna konzultacija (45 minut)                                                         100 EUR
- klinično psihološko testiranje                                                        300-400 EUR
- izdaja potrdil in izvidov o testiranju                                                         50 EUR

 

Izven delovnega časa (pred 7. ali po 20. uri, sobota, nedelja, praznik) je cena obravnave višja za 100%.

Odpoved individualne obravnave je potrebno sporočiti najmanj teden dni vnaprej, zaključek skupinske obravnave  pa je potrebno najaviti mesec dni vnaprej. V nasprotnem velja, da je bila terapija opravljena.

Psihoterapijo in psihološko svetovanje izvajamo v naslednjih jezikih: slovenski, hrvaški, srbski, angleški, francoski.