Kdaj poiščemo pomoč?

Prvi korak do ustrezne izbire ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic izčrpavanja je prepoznavanje vzrokov. Če tega ne upoštevamo, se utegne zgoditi, da bomo drago plačali izobraževanja in druge intervencije, ki pa dolgoročno ne bodo učinkovite.

Pomoč je potrebno poiskati, ko ugotovite, da sami ne zmorete zmanjšati pretiranih delovnih obremenitev ali drugega pretiranega angažiranja (kandidati za izgorevanje), najpozneje pa ob nastopu simptomov izgorevanja (izgorevanje ali izgorelost).

Diagnoza

Prvi korak k diagnozi je lahko testiranje z vprašalnikom SAI na tej spletni strani.

 

 

Testiranje vam bo pokazalo:

·      ali kažete znake izgorevanja (burnout),

·      ali pa so vaše težave morda posledica delovne izčrpanosti (wornout),

·      ali ste morda kandidat za izgorelost, čeprav še nimate večjih znakov izgorevanja. 

Rezultati vprašalnika SAI sami po sebi še ne pomenijo diagnoze, lahko pa opozarjajo nanjo. Za zanesljivo diagnozo je treba poleg testiranja opraviti tudi diagnostičen pogovor  pri psihologu. Izgorelost je v Sloveniji v rabi kot dopolnilna diagnoza, saj ni vključena v DSM-5.

 

Delovno izčrpani

Če je rezultat testa storilnostnega samovrednotenja in deloholizma podpovprečen, obenem pa so prisotni znaki izčrpavanja, ste najverjetneje delovno izčrpani. 

Delovno izčrpanost preprečujemo in odpravljamo s počitkom, z ustreznejšimi delovnimi razmerami, pa tudi s pridobivanjem novih veščin, ki nam pomagajo bolje obvladovati obremenilne in stresne okoliščine (komunikacija, sproščanje, obvladovanje stresa …). 

Coach  lahko delovno izčrpanemu pomaga pri učinkovitejšem razporejanju obveznosti (upravljanje časa), v pomoč so lahko tudi različne delavnice za pridobivanje ustreznejši veščin za samoorganizacijo in komunikacijo.

 

Kandidati za izgorelost

Tisti, ki dosegajo nadpovprečen rezultat pri testiranju storilnostnega samovrednotenja in se vedejo deloholično, vendar (za zdaj) ne kažejo znakov izgorevanja, so kandidati za izgorelost. Tudi njim lahko strokovnjak psihoterapevt, pomaga spremeniti labilno samopodobo v bolj pozitivno in stabilno. Coach jim lahko pomaga pri učinkovitem razporejanju obveznosti (upravljanje časa). 

Ker so okoliščine, ki pri posamezniku sprožijo proces izčrpavanja skozi deloholizem ali drugo pretirano angažiranje, pri vsakem posamezniku različne, saj so odvisne od njegovih osebnih izkušenj, je pomembno, da se naučimo prepoznavati in razlikovati med svojimi notranjimi prisilami in zunanjimi zahtevami ter med tveganim vedenjem (deloholično izčrpavanje) in zavzetostjo za delo. Ločevati je treba tudi med znaki izčrpavanja in izgorevanja.

Izgoreli

Če je testiranje pokazalo, da je vaše storilnostno samovrednotenje in/ali deloholizem nadpovprečno visok in da kažete znake izčrpavanja, zelo verjetno izgorevate in potrebujete strokovno pomoč. Ključni vzrok za izgorevanje so določene osebnostne značilnosti – zunanje okoliščine proces le sprožijo. 

Tvegane osebnostne značilnosti je mogoče preoblikovati ob pomoči psihoterapije, ki pomaga zgraditi stabilnejšo pozitivno samopodobo brez notranjih prisil, kar navadno trajno zaustavi proces samoizčrpavanja – izgorevanja.