Analiza stanja izgorelosti za preprečevanje in odpravljanje,  izobraževanja,  delavnice ter svetovanje.

 

 

 

 

Za podjetja

V Inštitutu za razvoj človeških virov vam lahko ponudimo: 

Izgorelost: elaborati ocene položaja in ukrepov

Da bi preprečili izgorelost in delovno izčrpavanje, je treba najprej ugotoviti položaj v podjetju (v kolikšni meri so vodilni in zaposleni izčrpani in/ali izgoreli) in raziskati prevladujoče vzroke zanj. Nato je treba v skladu s temi ugotovitvami izbrati ustrezne intervencije.

Ocenimo lahko obseg in vzroke izgorelosti in delovne izčrpanosti v posameznem podjetju ter pripravimo sistem ukrepov za njuno preprečevanje in odpravljanje.

 

 

POVPRAŠEVANJE

 

  

Izobraževanja – delavnice

Za podjetja pripravljamo izobraževanja – predavanja in delavnice po meri. Namenjena so preprečevanju izgorevanja in delovne izčrpanosti, pa tudi učinkovitejšemu upravljanju s človeškimi dejavniki.

Najpogosteje izvajamo delavnice za prepoznavanje ter preprečevanje izgorelosti in delovne izčrpanosti ter delavnice za upravljanje s časom in z medosebnimi odnosi.

Delavnice lahko združimo z analizo položaja in svetovanjem pri uvedbi ukrepov za preprečevanje izgorelosti in delovne izčrpanosti.

 

 

POVPRAŠEVANJE

 

 

Svetovanje

Strokovnjakom za upravljanje s človeškimi viri svetujemo pri težavah z delovno zavzetostjo in medosebnimi odnosi v podjetju, poleg tega svetujemo pri zaposlovanju in izvajamo psihološko testiranje kandidatov za zaposlitev.


 

 

 

 

POVPRAŠEVANJE