Preprečevanje in odpravljanje

Da bi preprečili izgorelost in tudi delovno izčrpavanje, je treba najprej ugotoviti položaj v podjetju (v kolikšni meri so izčrpani in/ali izgoreli vodilni in drugi zaposleni) ter določiti glavne vzroke. Zatem je treba v skladu s temi ugotovitvami izbrati ustrezne posege.