Testirajte se


Test izgorelosti
vam pove, ali izgorevate, ali ste delovno izčrpani ali pa ste morda kandidat za izgorelost. V nadaljevanju testa lahko preverite, ali v sebi nosite osebnostne značilnosti, ki skupaj z deloholizmom in s storilnostno pogojenim samovrednotenjem pomenijo tveganje za izgorelost. Te značilnosti lahko že same po sebi pomenijo tveganje za razvoj drugih psihičnih motenj (depresivnost, anksioznost ...).

Želimo si, da bi anonimne vprašalnike izpolnilo čim več ljudi (tudi tistih brez znakov izgorelosti), saj so nam rezultati v veliko pomoč pri raziskovalnem delu na področju te motnje.

NOVO
VPRAŠALNIK
ZADOVOLJSTVO S PSIHOTERAPIJO

 

Vprašalnik je namenjen vsem tistim, ki so že obiskovali psihoterapijo ali jo še obiskujejo. Zanimajo nas razlog za vključitev in zadovoljstvo s psihoterapijo. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja. Rezultate raziskave bomo uporabili za izboljšanje komunikacije in odnosa med klientom in psihoterapevtom.

REZULTATI TEH  VPRAŠALNIKOV SO ZGOLJ INFORMATIVNA OCENA STANJA IN NE DIAGNOZA, ZATO NE MOREJO NADOMESTITI POGOVORA S STROKOVNJAKOM ALI Z OSEBNIM ZDRAVNIKOM!

Copyright © IRCV - 1.9.2012. Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis